Lokalansvarig

Ansvarig för lokalen är Eva Stenberg, Altvägen 17, mob: 070-489 90 01

Kontakta Eva om du har frågor gällande hyra av lokalen eller önskar hyra lokalen. Eva lämnar också ut nycklar till den som hyrt lokalen.