Lokalansvarig

Ansvarig för lokalen är Pia Bardler, Altvägen 111, mob: 070-8551925

Kontakta Pia om du har frågor gällande hyra av lokalen eller önskar hyra lokalen. Pia lämnar också ut nycklar till den som hyrt lokalen.