Valberedningen

Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via mejl:   


Valberedningen består av:

För att se valberedningen så måste du vara inloggad.
Logga in eller skapa ett konto om du saknar inloggning.