Tips

Renovering

 • Tänk på vid eventuell ut- eller tillbyggnad att samfälligheten vid skada av sekundära fjärrvärmenätet/ vattennätet behöver åtkomst till värme-/ vattenrör i de fall in- och utgångar utgår från ägarens tomt.
 • Arbete med radiatorsystem SKALL utföras av behörig fackman alternativt besiktigas av fackman eller besiktningsman innan drifttagning, då felaktig installation berör flertalet boende i huskroppen. Dessutom måste styrelsen meddelas om arbetet.
 • Vid montering av vattenburen golvvärme måste shunt monteras så att vattnet cirkulerar som det ska. Montering SKALL utföras av behörig fackman alternativt besiktigas av fackman eller besiktningsman innan drifttagning, då felaktig installation berör flertalet boende i huskroppen.
 • Vid montering av vattenburen handdukstork måste monteringen ske för ett enrörssystem, lämpligt är att även montera en elpatron då värmen är avstängd under den varma årstiden.
 • Se till att det finns möjlighet att komma ner i krypgrunden (bygg inte igen golvluckan), grunder bör kontrolleras minst en gång per år.  

Stopp i avloppet

 • Häll inte ut stekflottet i slasken, torka upp med hushållspapper och kasta i soporna.
 • Rensa vattenlås och golvbrunnar regelbundet.
 • Börjar blandaren pipa eller tjuta, eller om vattenstrålen verkar svag, så har det kanske samlats skräp i strålsamlaren.

Värmeelement

 • Lufta värmeelementen regelbundet, då det bildas luftluckor som hindrar värmen från att sprida sig.
 • Kontrollera även termostaten och byt ut vid behov.

Förebygga inbrott

 • Ska du resa bort, prata gärna med dina grannar så de vet att du är borta, kanske be någon klippa gräset och ta in posten. Vänta med att berätta om semesterresan på sociala medier tills ni kommit hem.

Vid flytt

 • Vid avflyttning glöm inte meddela styrelsen.
 • Vid avflyttning ska bomnyckel lämnas till ny ägare. Garagenycklar lämnas till Lars Bardler