Trivselregler

Allmän aktsamhet

 • Var försiktig och ta väl hand om samfällighetens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i samfällighetens utrymmen eller på gården. 

Visa hänsyn

 • Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. 

Störningar

 • Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. 

Sopor

 • Matavfall läggs i papperspåsar och kastas i de två soptunnorna avsedda för matavfall. Papperspåsar för matavfall är gratis och hämtas av den boende själv på exemplevis Ica Supermarket i Skogås centrum.
 • Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna och kastas i de fem soptunnorna avsedda för övrigt hushållsavfall. Lägg inte vassa föremål i soppåsarna så att någon kan komma till skada.
 • Plast, glas, metall, kartonger och övrigt emballage skall lämnas i återvinningsstationen, närmaste ligger på Sopranvägen. Dessa ska inte kastas i samfällighetens soptunnor, då felsortering samt den ökade mängden sopor kostar samfälligheten pengar.

Grovsopor

 • Möbler, elektronik och annat skrymmande avfall lämnas i valfri återvinningscentral. Den närmaste är ÅVC Skogås.
 • Vid renovering samlas/ förvaras byggavfall på resp. fastighetsägares tomt. Byggavfall får endast läggas på samfällighetens mark inför upphämtning.

Farligt avfall

 • Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergi lampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt miljöavfall. Detta får inte förvaras i garagelängan och du får personligen lämna på valfri återvinningscentral. Den närmaste är ÅVC Skogås.

Husdjur

 • Husdjur får inte rastas på gården. Som ägare ansvarar du alltid för att plocka upp efter ditt husdjur. 

Fordonstrafik och bilar på gårdarna

 • Fordonstrafik på gårdarna är endast tillåten för i och urlastning. Självklart har utryckningsfordon, tidningsbud, leveransfordon tillträde till våra vägar inom området.
 • Parkering på gårdarna är inte tillåten och Aimo park har i uppgift att bötfälla parkerade bilar. 
 • Tillåten hastighet är 10 km/ tim.
 • Vi tvättar inte bilarna inom området och vi laddar inte elbilar inom området.