Historia

Altvägen ligger i Östra Skogås, ett av fem delomården i Skogås. Resterande är Västra Skogås, Mörtvik, Länna och Gräsvreten. Östra Skgås började planläggas under senare delen av 1970-talet. Målet var att skapa ett område med några få flerbostadshus och i övrigt en småskalig bebyggelse med radhus, kedjehus och villor. Altvägen och radhusen här uppfördes 1982.

I Mörtvik och Östra Skogås finns ett flertal badplatser och entrén till Trångsundsskogens naturreservat.

Mer information finns på Wikipedia samt i boken Skogås - från torp till förort.

Fina bilder och historieberättelser från det förflutna finns också samlade på Huddinge kommuns historieblogg.