Grannsamverkan

Altens samfällighetsförening är delaktig i grannsamverkan. Styrelsen får månatliga uppdateringar från polisen i Huddinge om anmälda inbrott och publicerar dessa nedan.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis i första hand. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.

Vill du veta mer, besök Samverkan mot brotts webbplats.

Vill du bli delaktig Sök till grannsamverkan!

 

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Inbjudan utbildning till Grannstödsförare i Huddinge

Extrainfo gällande katalysatorstölder

Talepunkter grova våldet, okt 2023:

Nyhetsbrev  feb 2024

Grannsamverkan maj 2024

Grannsamverkan feb-mars 2024

Grannsamverkan Jan 2024

Prata med nära och kära om bedrägerier:

Extra utskick, hur man pratar med äldre om bedrägerier